Ik

Ben

Taal Beeld Vorm

Hoe vaak ik al niet aan het schrijven van een boekje begonnen ben.

Maar na een paar hoofdstukken verzandde het gebeuren weer.

Nu schrijf ik verhaaltjes en maak er tekeningetjes bij.

Ik ben van huis uit geen tekenaar, maar wil deze vaardigheid ontwikkelen.

Dat is een spannend gebeuren, ik noem het kunsten bakken met een kleine k!

Het

Wereld
Wijde
Web

is leuker dan een schriftje in de keukenla

Wie mee wil lezen is welkom

Dat is mijn bonus.

Marian Koning

Je vindt me ook op mamamuis.nl